x

Berita Dhammacakka & Dhammadesana Mp3

Puja Bakti Umum Minggu pk. 9.09 - 11.00 wib

 • Minggu, 08 Oktober 2017
  KEMARAHAN -
  Siapakah diantara kita yang tidak pernah marah? Jawabannya, semua pasti pernah marah, hanya frekuensinya yang berbeda-beda: jarang marah atau sering marah. Ada yang berkomentar; “Oh kalau dia marah itu sudah biasa, tidak marah malah tidak biasa,”Ada pula yang bangga kalau bisa marah, kemudian menyarankan kepada orang lain: “Kalau anda kalau mau marah saja, jangan ditahan-tahan biar lega”. Maaf, saran itu sepertinya masuk akal, tujuannya biar lega tetapi anjuran itu tidak patut diikuti, memangnya seperti minuman penyegar, biar lega setelah diminum? Mungkin setelah marah orang itu merasa lega tetapi bagaimana dengan yang dimarahi? Tentu tidak lega dan akan sakit hati.

  Bhikkhu Adhijayo,          Baca & dengarkan Audionya

 • Minggu, 01 Oktober 2017
  I B A R A T P E N I M B A N G -
  Dalam agama Buddha terdapat empat kelompok umat terdiri dari para bhikkhu dan bhikkhuni yang berlatih diri melaksanakan kehidupan tanpa perumah tangga, kelompok selanjutnya disebut upāsaka untuk sebutan umat laki-laki dan upāsikā untuk sebutan umat perempuan yang menempuh hidup berumah tangga. Terdapat percakapan Buddha dengan seorang umat Sakya, berikut kutipan perbincangan yang terdapat di kitab Aṅguttara Nikāya.

  Bhikkhu Atthaviro,          Baca & dengarkan Audionya

 • Minggu, 24 September 2017
  BERDANA: PRAKTIK BENAR UMAT AWAM -
  Setiap tahun para bhikkhu menjalankan masa vassa, masa musim hujan di mana para bhikkhu berdiam di vihara untuk melatih diri. Jika seandainya seorang bhikkhu pergi di masa vassa, vinaya hanya mengijinkan paling lama 7 malam. Masa vassa tahun Buddhis 2561/2017 dimulai sejak 9 Juli 2017 dan akan berakhir 5 Oktober 2017. Usai vassa dalam masa Kaṭhina, masa dimana umat Buddha memiliki kesempatan untuk berdana kepada Saṅgha.

  Bhikkhu Dhammiko, Thera,          Baca & dengarkan Audionya

 • Minggu, 17 September 2017
  SEJUMPUT BERKAH DALAM KEHIDUPAN -
  Maṅgala Sutta merupakan salah satu sutta yang terdapat dalam Sutta Nipāta dan Khuddakapāṭha. Dalam Sutta Nipāta disebut sebagai Mahā Maṅgala Sutta, sedangkan dalam Khuddakapāṭha disebut Maṅgala Sutta saja. Keduanya merupakan sutta yang sama.

  Bhikkhu Ratanajayo ,          Baca & dengarkan Audionya

Arsip