x

Dhammadesana Magha Puja 2014 oleh Bhikkhu Indadharo

Dhammadesana Magha Puja oleh Bhikkhu Indadharo, di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Minggu, 16 Februari 2014.