x

Dhammadesana Waisaka Puja 2014 oleh Bhikkhu Indadharo

Dhammadesana Waisaka Puja oleh Bhikkhu Indadharo, di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Kamis, 15 Mei 2014.