x

Pesan Dhamma Oleh Y.M. Sri Pannavaro Mahathera (Kathina 2016)

* Kathina dan Siripada Puja, Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sabtu, 12 November 2016

Transkrip pesan Dhamma ini dapat dibaca di sini.