x

Pabbajjā-Upasampadā Sangha Theravāda Indonesia, Mei 2018

Pabbajjā Sāmaṇera

Sebelum diperbolehkan mendapatkan upasampadā, seseorang wajib memperoleh pabbajjā sesuai dengan Vinaya. Sabtu pagi, 26 Mei 2018, ketiga pulu peserta Pabbajjā-Upasampadā II/2018 melaksanakan permohonan pabbajjā diawali dengan pradaksina di uposathaghara Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter.