x

Wejangan Dhamma Kathina Puja 2562 BE/2018

Kathina dan Siripada Puja ini dilaksanakan pada Sabtu, 17 November 2018 di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya.