x

Kathina Puja 2014

Bhante Sombat menyalakan lilin dan dupa sebagai awal acara Kathina dan Siripada Puja (Sabtu, 1 November 2014)

Anumodana dan terima kasih kepada Bapak Dhana Putra (https://www.facebook.com/PutuDana)‎ atas dana fotonya.