x

Bhikkhu Subhapañño  


Domisili:
Vihāra Mahavihāra Buddhamanggala
Jl. MT. Haryono RT. 033 No. 83, Batu Ampar
Balikpapan 76114
Telp./ Faks. (0542) 861106

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Subawono Subhapañño
Tempat penahbisan : Vihāra Tanah Putih, Semarang
Tanggal penahbisan : 20 Agustus 1989 pukul 11.00 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru pembimbing (Acāriya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Subhapañño
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 19 Juli 1991 pukul 10.25.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Subhapañño
- Belum Ada -


kembali ke Daftar Bhikkhu