x

Bhikkhu Sukhito  


Domisili:
Vihāra Buddha Sāsana, Blitar
Jl. Raya Buneng RT.01/RW.02
Desa Boro, Kec. Selorejo, Kab. Blitar
Jawa Timur, Kode Pos 66192
Tel. (0341) 7077935

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Sukhito
Tempat penahbisan : Wat Thung Po, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 10 Mei 1998
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Paññāvisarat
Nama guru pembimbing (Acāriya) : Phra Khru Dhammapravedi
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Sukhito
Tempat penahbisan : Wat Thung Po, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 10 Mei 1998 pukul 10.18 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Paññāvisarat
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Acharn Jhiravat
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Sukhito
- Belum Ada -


kembali ke Daftar Bhikkhu